Funkcionalumas
(angl. functionality) - požymių ir savybių rinkinys, kuris apima funkcijų ir jų apibrėžtų savybių grupių egzistavimą.
Patikimumas (angl. reliability) – atributų rinkinys, kuris apima programinės įrangos galimybes išsaugoti bei išlaikyti savo veikimo lygį pagal nustatytas sąlygas per nustatytą laikotarpį. Tinklapio išplanavimas (angl. page layout) – charakteristikų sąrašas pagal kurį įvertinamas interneto svetainės architektūra ir elementų struktūra, kad visi puslapiai būtų aiškiai ir lengvai suprantami.
Turinys
(angl. content) – kriterijų grupė, kuri apima interneto svetainėje pateiktos informacijos išdėstymą, jos aiškumą bei suprantamumą vartotojui.
Vartotojo aplinka
(angl. user panel) – vartotojo aplinkos kriterijų grupės charakteristikomis vertinama registruoto vartotojo sąsaja, jos patogumas bei funkcionalumas.
Naršymo patogumas
(angl. navigability) – Požymių vertinimo grupė, kuri apima visą svetainės valdymą, suderinamumą su populiariausiomis interneto naršyklėmis (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera bei Google Chrome).
Hipertekstas
(angl. hypertext) – tekstas, kurio atskiros dalys siejamos saitais (Dagienė ir kt., 2005; Žalkauskas, 2003).
Žiniatinklis (angl. World Wide Web) – svarbiausia interneto dalis: hipertekstinėmis nuorodomis tarpusavyje siejami visame pasaulyje laikomi dokumentai, failai ir teikiamos paslaugos (Maskeliūnas, 2009). Nuo 2009-04-17 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės nariai (Z. Gudžinskas, A. Rimkutė, A. Smilgevičius, R. Stunžinas) ir Informatikos terminijos komisijos nariai (G. Grigas, S. Maskeliūnas, A. Žandaris) nutarė terminą „žiniatinklis“ keisti į „saitynas“. Saitynas – žr. sąvoką „žiniatinklis“.
Interneto adresas arba domenas (angl. domain name) – universalus informacijos šaltinio adresas WWW sistemose, aukščiausiasis interneto vardų hierarchijos lygmuo, išreiškiantis kraštinę dešiniąją interneto adreso dalį.
HTML (angl. Hypertext Markup Language) – programinė kalba naudojama parašyti interneto puslapių kodą jų pateikimo naršyklėje.
Virtualus serveris arba priegloba (angl. web hosting) – tai paslaugų arba vietos ištekliams suteikimas kam nors kitam savame kompiuteryje, savoje svetainėje ar duomenų saugykloje. Eutistika – teorinio tyrimo, tiesos ieškojimo loginių būdų ir metodinių taisyklių visuma. Validacija – interneto svetainės ar portalo atitikimas W3C konsorciumo nustatytiems reikalavimams.